Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia

Na podstawie §23 Statutu Nadbużańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Gulczewa, zwołuje na dzień 23 czerwca 2018 r. na godz.1100 w siedzibie Stowarzyszenia i OSP Gulczewo ul. Szkolna 16 Zwyczajne Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania.

3. Wybór Sekretarza Zebrania.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.;

2/ udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017 r.;

6. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2021

1/ wybór komisji skrutacyjnej

2/ wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

3/ wybór pozostałych członków Zarządu (poza Prezesem)

4/ wybór Komisji Rewizyjnej

7. Sprawy różne

8. Wolne wnioski.

9. Zamkniecie obrad.

Za Zarząd Stowarzyszenia:

Sławomir Wróbel

Eugeniusz Augustyniak

Witold Sulej

Wersja do pobrania.

2018-06-05, Sławomir Wróbel

Zapraszamy na Dzień Konia 26 maja

Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski i Nadbużańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gulczewa zapraszają na Dzień Konia, święto miłośników koni i jeździectwa 26 maja 2018r. w Gulczewie (plac przy Remizie).

11:00 Otwarcie i przywitanie

12: 00 Pokazy formacji konnych w strojach historycznych

2018-05-17, Sławomir Wróbel

Gaz w Gulczewie

Obecnie sytuacja wygląda tak, że mieszkańcy zainteresowani budową mają podpisane umowy z Polską Spółą Gazowniczą na wykonanie przyłączy do końca 2019 r. Po rozmowie telefonicznej z przedstawicielem PSG uzyskałem informację, że obecnie nasze zadanie zostało skierowane do realizacji. Jedynie mogą być problemy w miejscach gdzie są wąskie ulice i trzeba prowadzić linię po terenach prywatnych. Poinformowano mnie że może mieć to wpływ na dotrzymanie terminu wykonania.

Jednocześnie informuję, że spóźnialskich na razie nie przyjmują. Dopiero po zakończeniu całej inwestycji będzie taka możliwość.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 885 265 648, pani Joanna Lewandowska.

2018-03-22, Sławomir Wróbel

Gaz w Gulczewie

Tekst przeniesiony z Facebooka: Huraaa ! Jes Jes: mam dobrą wiadomość dla mieszkańców Gulczewa, Polska Spółka Gazowa wydała pozytywną opinię o wartości ekonomicznej budowy gazociągu w Gulczewie. Obecnie nasze umowy poszły do centrali w Warszawie do podpisu i będą odsyłane już po Nowym Roku. Przypuszczalny termin realizacji to jesień 2019 rok.

Ps. Po wykonaniu tej inwestycji, nasze Gulczewo będzie bogatsze chyba ze 100 milionów

2018-03-22, Sławomir Wróbel

Lista sponsorów w zabawie fantowej na Festynie w niedzielę 16 VII 17r. w Gulczewie

Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski

Jeronimo Martins Polska S.A. właściciel sieci sklepów „Biedronka”

Firma „POLMLEK” Sp. z o. o. Grabowski i Borucki

Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski

Nadbużańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gulczewa

Maria i Wiesław Bartosiak

Firma „AGROBUD” sprzedaż materiałów budowlanych i nawozów Janina i Krzysztof Bajorek

Firma Ubezpieczeniowa Janina i Jan Noga

Firma „Sevroll Dajmex” Alina i Józef Wronkowscy

Łódzka Spółdzielnia Mleczarska JOGO

Hurtownia elektrotechniczna "Elektrolux"Al. Jerzy Kruk

Firma Handlowa „ROLNIK” Teresa i Józef Nerwiński

"MIFARM" sprzedarz środków do produkcji rolnej Wiech Michał

Europejskie Cętrum Kształcenia "PASCAL"

Centrum Ogrodnicze "Kamyk". Gospodarstwo Ogrodnicze Zygmunt Koński

Hurtownia hydrauliczna "Hydropex" Artur Skrzecz

Pracownia Szklarska "Glasspro" Piotr Stroński

Zakłady Mięsne Somianka Andrzej Ruciński

2017-07-11, Sławomir Wróbel

Strona: 1, starsze

Copyright © Nadbużańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gulczewa, O stronie.