Zaproszenie na ostatnie Zwyczajne Walne Zebranie

Na podstawie § 23 Statutu Nadbużańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Gulczewa, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 5 października 2019 r. na godz. 1600 dalszy ciąg obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie zebrania;

2) Rozliczenie nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2019 (strata) decyzja Walnego- należy pokryć z Funduszu Statutowego

2) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

3) sprawy różne

4) wolne wnioski.

5) zamkniecie obrad.

Zebranie odbędzie się na posesji Prezesa Zarządu – Sławomira Wróbla w Gulczewie ul. Nadbużańska 41.

W sytuacji braku kworum zapraszamy wszystkich członków w drugim terminie tj. 27 października 2019 r. o godz. 11:30 w Remizie OSP Gulczewo z porządkiem jak wyżej.

Za Zarząd Stowarzyszenia:

Sławomir Wróbel

Eugeniusz Augustyniak

Witold Sulej

2019-09-13, Sławomir Wróbel

Dofinansowanie do 80 tyś. zł. na instalacje fotowoltaniczne dla rolników, w sumie nie więcej niż 40%

Fundacja Dar Oze​ ​ z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania do 80.000 zł na instalacje fotowoltaiczne w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski. Dofinansowanie nie może wynosić więcej jak 40% wartości inwestycji.

Dofinansowane będą przedsięwzięcia dotyczące zakupu i montażu nowych jednostek wytwórczych, wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

Jako Fundacja Dar Oze promujemy rozproszoną energetykę, więc bardzo nas cieszy że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Fundacja Dar Oze będzie przyjmowała interesantów do dnia 06.12.2019. Drogi inwestorze Ważne! Wnioski są rozpatrywane według kolejności składania, może być taka sytuacja że, gdy wyczerpie się alokacja środków, dotacje zostaną wstrzymane. Im szybciej złożymy wniosek tym większa szansa na uzyskanie dofinansowania. Jako Fundacja Dar Oze tworzymy wnioski kompleksowo i przesyłamy je do naszych klientów jedynie do podpisu. Nasz zespół tworzy również wnioski o uzyskanie dofinansowania z programu Czyste Powietrze oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych. Inwestorze zacznij produkować energię elektryczną na własny użytek samemu dzięki instalacji fotowoltaicznej. Nie kupuj energii elektrycznej od zakładu energetycznego, produkuj ją samemu. Uzyskaj do 90% dofinansowania na remont własnego budynku z programu Czyste Powietrze. Będziemy pracowali dla Państwa do uzyskania sukcesu, oraz będziemy do państwa dyspozycji od podpisania umowy aż po rozliczanie projektu.

Każdy rolnik który myśli o tym, aby stworzyć instalację fotowoltaiczną, oraz każda osoba indywidualna, która chce uzyskać dofinansowanie na remont budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego proszona jest o kontakt telefoniczny na poniższe numery telefonów.

Kontakt: Fundacja Dar Oze

Zapraszamy na naszą stronę internetową: daroze.pl

Dariusz Skrobisz: 575 475 306 info@fundacjadaroze.pl

Asystentka; Irena Chomicka 575 887 402, 785 016 778 irena.chomicka@fundacjadaroze.pl

2019-07-29, Sławomir Wróbel

Festyn Sportowo Rekreacyjny w Gulczewie

Lista fantów i sponsorów zabawy fantowej.

Regulamin zawodów do pobrania.

2019-06-30, Daniel Wróbel

Zapraszamy na Dzień Konia 25 maja 2019

Regulamin zawodów kawaleryjskich o Puchar Burmistrza Wyszkowa i Konkurs na najładniejszy strój Staropolski na „Dniu Konia” w Gulczewie:

Zasady punktacji: O zajętych miejscach decyduje ogólna suma punktów zdobytych w trzech konkursach. Maksymalnie można uzyskać 220 pkt. W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas uzyskany w Konkursie I. W przypadkach wątpliwych decyduje głos przewodniczącego komisji.

Konkurs 1: Próba dzielności konia. Obowiązujący chód – galop. Limit czasu przejazdu ustalony zostanie na podstawie 2 średniego czasu trzech próbnych przejazdów. Oceniają sędziowie liniowi. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. Przeszkody o wys. do 100 cm

Konkurs 2: Władanie szablą. Oceniają sędziowie liniowi. Obowiązujący chód - galop (dopuszcza się przejście do kłusa na zakrętach). Maksymalnie można uzyskać 80 pkt.

Konkurs 3: Władanie lancą. Oceniają sędziowie liniowi. Rodzaj broni – lanca konkursowa. Obowiązujący chód – galop (dopuszcza się przejście do kłusa na zakrętach). Maksymalnie można uzyskać 70 pkt.

W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas uzyskany w Konkursie I. W przypadkach wątpliwych decyduje głos przewodniczącego komisji.

W zawodach może brać udział jeździec na jednym koniu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie, i regulaminie zawodów. Ostateczna interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatorów.

Konkurs na najładniejszy strój staropolski odbędzie się pod warunkiem że będzie więcej niż trzech uczestników.

2019-05-19, Sławomir Wróbel

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia

Na podstawie §23 Statutu Nadbużańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Gulczewa, zwołuje na dzień 23 czerwca 2018 r. na godz.1100 w siedzibie Stowarzyszenia i OSP Gulczewo ul. Szkolna 16 Zwyczajne Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania.

3. Wybór Sekretarza Zebrania.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za rok 2017.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.;

2/ udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017 r.;

6. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2021

1/ wybór komisji skrutacyjnej

2/ wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

3/ wybór pozostałych członków Zarządu (poza Prezesem)

4/ wybór Komisji Rewizyjnej

7. Sprawy różne

8. Wolne wnioski.

9. Zamkniecie obrad.

Za Zarząd Stowarzyszenia:

Sławomir Wróbel

Eugeniusz Augustyniak

Witold Sulej

Wersja do pobrania.

2018-06-05, Sławomir Wróbel

Strona: 1, starsze

Copyright © Nadbużańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gulczewa, O stronie.