Rozpoczęła się III edycja konkursu fotograficznego „Piękno Gulczewa w obiektywie” organizowanego od dwóch lat przez Nadbużańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gulczewa. Poprzednie edycje zaowocowały wydaniem kalendarzy, w których wykorzystana została część fotografii zgłoszonych do konkursu, pokazujących uroki gulczewskich krajobrazów. Zorganizowanie konkursu pod takim tytułem ma na celu promocję miejscowości i zachęcenie wszystkich do odwiedzenia Gulczewa , posiadającego wiele malowniczych, często nie odkrytych jeszcze zakątków.

Tegoroczny konkurs swym patronatem objął Burmistrz Wyszkowa p. Grzegorz Nowosielski.

Regulamin konkursu:

* hasłem jest wymyślony przez zgłaszającego ciąg 8 znaków zawierający przynajmniej jedną cyfrę (ciąg ten nie może wskazywać kim jest zgłaszający).

Copyright © Nadbużańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gulczewa, O stronie.