Zawiadomienie na Walne czerwiec 2017

Na podstawie §23 Statutu Nadbużańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Gulczewa, zwołujemy na dzień 17 czerwca tj. sobota 2017 r. na godz.1700 w siedzibie Stowarzyszenia i OSP Gulczewo ul. Szkolna 16 Zwyczajne Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania.

3. Wybór Sekretarza Zebrania.

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.;

b) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2016 r.;

7. Sprawy różne.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie. Następnie: spotkanie członków z osobami towarzyszącymi :)

Za Zarząd Stowarzyszenia:

Sławomir Wróbel

Eugeniusz Augustyniak

Witold Sulej

Plik do pobrania

2017-06-03, Sławomir Wróbel

Zapraszamy na Dzień Konia

Dzień Konia święto miłośników koni i jeździectwa 27 maja 2017r.

Gulczewo (plac przy Remizie)

11:00 Otwarcie i przywitanie

- krótka modlitwa

- poświęcenie koni i jeźdźców

- parada jeźdźców konnych ulicami Gulczewa

- oddanie hołdu śp. Prof. Ludwikowi Maciągowi w 10 rocznicę jego śmierci

12: 00 Pokazy formacji konnych (w strojach Husarskich)

- wyświetlenie filmu „Ostatni rozkaz”

- dżygitówka

- zawody kawaleryjskie o puchar Burmistrza Wyszkowa

- przez cały czas trwania imprezy – wystawa obrazów Prof. Maciąga

- kiełbaski z grilla

2017-05-18, Sławomir Wróbel

Odpowiedź przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa

Dzień Dobry,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje, iż termin rozpatrzenia Państwa wniosków ulega przesunięciu ze względu na konieczność wykonania dodatkowych analiz technicznych związanych poprawnym doborem średnic gazociągów potrzebnych do zasilenia Państwa. Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji wśród zainteresowanych mieszkańców miejscowości Gulczewo.

Pozdrawiam

Joanna Lewandowska

Specjalista

Sekcja Rozwoju i Obsługi Klienta w Ciechanowie

image003.jpg@01D1B28APolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

tel. 23 673 06 02, faks 23 673 06 13

adres korespondencyjny: ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów

2017-05-15, Sławomir Wróbel

Informacja o inwestycji gazownictwa

Wpłynęło około 130 ważnych wniosków o przyłącza gazowe , przeszły weryfikację merytoryczną. Obecnie są trwa nanoszenie na mapę i następnie będą rozpatrywane pod względem EKONOMICZNYM, firma prosi o cierpliwość. Konkretna odpowiedź ma być na przełomie marca i kwietnia. Poinformuję jak będę wiedział więcej.

2017-03-17, Sławomir Wróbel

Relacja ze spotkania w sprawie inwestycji gazowej w Gulczewie 30 września

Z inicjatywy NSPG odbyło się spotkanie zainteresowanych inwestycją gazową mieszkańców i działkowiczów z Gulczewa, z przedstawicielem firmy Polska Spółka Gazownicza, kierownikiem Działu Obsługi Klienta Panem Bartoszem Górskim. Spotkanie poprowadził prezes NSPG Pan Sławomir Wróbel. Na spotkanie przybyło około 50 osób. Pan Bartosz Górski zapoznał uczestników z warunkami przeprowadzenia inwestycji gazowej, kosztami eksploatacji poboru gazu oraz harmonogramem ewentualnego wykonania inwestycji. Początkowym warunkiem było złożenie przez osoby zainteresowane doprowadzeniem gazu do swoich budynków „wniosków o określenie warunków przyłączenia”. NSPG zebrało w sumie ok. 140 wniosków. Wnioski zostały przekazane do Polskiej Spółki Gazownictwa i po ich weryfikacji będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia analizy ekonomicznej gazowej inwestycji. O wynikach analizy mieszkańcy Gulczewa zostaną poinformowani pisemnie. Przy pozytywnym wyniku analizy, inwestycja zostanie wykonana orientacyjnie do połowy 2018 roku. Warunkiem doprowadzenia instalacji gazowej do posesji będzie zawarcie z PSG umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Przewidywany koszt przyłączenia z instalacją licznika wyniesie ok. 2300 zł. płatność będzie po zakończeniu inwestycji i otrzymaniu faktury. Użytkownik będzie ponadto zobowiązany na własny koszt wykonać projekt (ok. 300 zł) oraz instalację wewnątrz budynku i zakup pieca gazowego. Wielkość tych kosztów będzie zależała od powierzchni budynku i ilości odbiorników gazu.

Opłaty za pobór gazu będą składały się z opłaty stałej ok. 55 zł oraz za zużyty gaz. Obecna cena gazu wynosi 1,7 zł/m3. Opłaty zawsze będą związane z wielkością zużycia gazu.

Szczegółowe informacje o warunkach przyłączenia gazu i kosztach poboru gazu zawarte są na stronie internetowej PSG www.psgaz.pl.

Tekst przygotował Sekretarz Stowarzyszenia Witold Sulej

2016-10-05, Sławomir Wróbel

Strona: 1, 2, 3, starsze

Copyright © Nadbużańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gulczewa, O stronie.